Företagstjänster Mina sidor

Klimatsmart fjärrkyla i centrum

I september 2013 påbörjade vi byggnationerna för att förse Gävle med klimatsmart fjärrkyla. Med fjärrkyla minskas utsläppen av fossil koldioxid avsevärt vilket gör miljön till en stor vinnare. De första kunderna anslöts till fjärrkylanätet sommaren 2015.

Fjärrkyla fungerar på motsvarande sätt som fjärrvärme. Kyla produceras i en central anläggning och distribueras därefter som kallvatten genom ett rörsystem till fastigheten. Där överförs den direkt eller via en värmeväxlare till luftkonditioneringssystemet.

Med fjärrkyla får Gävle en enda kylproduktionsanläggning istället för individuella lösningar för varje fastighet. Det ger mycket stora miljöfördelar. Bland annat minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser i stor utsträckning. Även buller, vibrationer och användningen av köldmedia, oljor och andra kemikalier försvinner från fastigheterna.

– Bytet från satellitlösningar till fjärrkyla minskar utsläppen av koldioxid med 75 procent, säger Peter Rosenkvist, affärsområdeschef för fjärrvärme och fjärrkyla.  Det innebär att fjärrkyla i hög grad kommer bidra till målet ur kommunens miljöstrategiska program att Gävle ska bli klimatneutralt till år 2050. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare att byta till fjärrkyla eftersom de inte behöver underhålla och finansiera en egen ofta energikrävande kylanläggning.

 

Du kan redan nu lämna en intresseanmälan. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare