Företagstjänster Mina sidor

Nordens största växthus kan byggas i Gävle

Växthus är ämnet när Gävle Energi ABs vd och ordföranden, Håkan Jönsson och Erik Holmestig, är på besök i riksdagen idag. Alla förutsättningar finns för att etablera Nordens största växthus i Gävle. Vi skulle kunna bli en föregångare på självförsörjning.

Frukt och grönsaker odlas normalt sett på sommaren men i växthuset skulle de kunna odlas året om. Kafé och butik skulle locka besökare som vintertid kunde njuta av kommunens 50-åriga fuchsior och kanske titta på fiskar i en fiskodling. Fiskarnas bajs skulle ingå i kretsloppet vilket en forskare kunde berätta mer om.
Det så kallade växthusprojektet handlar om 20 hektar växthus, alltså lika stort som 40 fotbollsplaner. Det handlar också om att vi ökar självförsörjandegraden på frukt och grönsaker. Det handlar lika mycket om arbetstillfällen, forskning och samhällsekonomi. Och allt är klimatsmart.

Sverige har ingen lagrad mat
I Sverige skulle maten räcka i en vecka om all elektricitet slås ut eller om vi dras in i ett krig. Vi har inga lager av mat och behöver bli mer självförsörjande. Tittar man till exempel på tomater så äter vi i Sverige ca 104 000 ton per år men 80 procent av dem kommer från utlandet. Men vi kan odla dem, året runt, i en anläggning som till 100 procent är ett hållbart kretslopp.

Socioekonomiskt en bra affär
Växthusprojektet handlar om så mycket mer än bara växthus och självförsörjning. En socioekonomisk analys har gjorts som visar att en arbetslös kostar samhället 600.000 kronor per år. Varje person vi får ut i arbete blir en vinst. Men det är inte bara arbetet utan också hopp och stolthet, mindre vårdkostnader, skatteintäkter med mera.
Projektgruppen, som leds av Sten Gabert, räknar med att växthuset skulle ge cirka 200 arbetstillfällen. Då handlar det om allt från enkla jobb till expertis.

Gävle Energi har det som behövs
För att kunna bygga Nordens största växthus behövs bland annat mark, värme, kyla, elnät, fiber, koldioxid samt vatten och avlopp. Gävle Energi har det mesta av det. Projektgruppen har också hittat 60 hektar mark i Gävleområdet som ligger strategiskt. En utredning om markberedningen pågår.
För att få 100 procent hållbart kretslopp behövs bland annat koldioxid. Det kan gå att hämta hos den lokala industrin och växtavfallet kan tas om hand av Gästrike Ekogas.

Gävle Energi kommer inte att bygga växthuset men kommer att bereda förutsättningar för bland annat el, fiber, värme och kyla. Den stora fördelen i projektet är att det finns lågvärdig energi hos BillerudKorsnäs som det idag inte finns någon avsättning för. Gävle Energi och BillerudKorsnäs har samarbetat länge för att tillvarata restenergi och nu finns det möjlighet att utöka det samarbetet.
I början av november ska projektgruppen avlägga sin rapport.

 

 

 

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare