Företagstjänster Mina sidor

Vattenkraften flyter på

Ingen har väl missat att det är väldigt höga flöden i våra vattendrag just nu. Driften på vår vattenkraft tuffar ändå på som vanligt tack vare god framförhållning och välplanerade förberedelser.

Eftersom det rör sig om större mängder vatten än vanligt har vi dubbel beredskap bland personalen och gör tätare ronderingar. Belastningen på anläggningarna ökar nämligen när mängden vatten ökar.

– Vi behöver åka ut oftare för att se över anläggningarna. De stora vattenmängderna kan nämligen slita med sig träd och annat bråte som fastnar vid stationerna. Skräpet behöver rensas bort för att inte störa driften, berättar driftchef Lucas Hammarbäck.

Läget är under kontroll

Efter en snörik vinter följer stora mängder smältvatten. Med god framförhållning har vi därför under vintern förberett oss genom att sänka Storsjöns vattennivå så lågt som möjligt i enlighet med gällande vattendom. Nivån i Storsjön är idag tack vare det på en ok nivå även om den förstås är hög.

I slutet på veckan beräknas de höga flödena nå sin kulmen. Om ingenting oförutsett händer så kommer vi att kunna jobba vidare på samma sätt som vi gör nu – i vanlig drift men i ett extra högt flow.

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare