Företagstjänster Mina sidor

Perfekta förutsättningar för kretsloppsväxthus

Alla förutsättningar för att etablera Nordens största klimatsmarta växthus finns i Gävle. Det visar den rapport som Gävle Energi gjort. Nu är det upp till kommunens näringslivsenhet att jaga intressenter som kan bygga och driva växthuset.

- Gävle har sannolikt Sveriges bästa förutsättningar, säger Håkan Jönsson, Gävle Energis vd.
Det finns flera anledningar till att just Gävle skulle vara en mycket bra plats för etableringen. Inte minst handlar det om kostnaden för uppvärmning som är konkurrenskraftig eftersom Gävle Energi tillsammans med BillerudKorsnäs kan tillhandahålla restvärme från industrin. BillerudKorsnäs kan också leverera vatten. Tillsammans med recirkulation av odlingsvattnet skulle anläggningen bli självförsörjande. Ytterligare en parameter är att det finns gott om mark i Gävleområdet. För att anläggningen ska vara ekonomiskt gångbar behövs 20 hektar och ett område som är mycket intressant är en bit skogsmark i närheten av Furuvik. Den aktuella marken ägs av Bergvik skog som i sin tur ägs av BillerudKorsnäs och Stora Enso.
Ytterligare en faktor som talar för Gävle är den goda logistiken med bland annat snabba tågförbindelser till marknaden i Stockholm och resten av landet.

Kretslopp i fokus
Fokus i växthusutredningen har varit kretsloppstänket och att ta tillvara resurser som odlingsavfall och omvandla det till biogas och biogödsel. Anläggningen kan också bli ett besökscentrum.
De stora grönsaksodlarna finns framför allt i Holland men där finns extremt lite mark. Ett kostnadseffektivt uppvärmt stort växthus i Sverige kan alltså vara högintressant för att klara framtidens behov av livsmedelsförsörjning.

Intressenter kontaktas
En projektgrupp har arbetat i åtta månader med att utreda Gävles förutsättningar och nu har rapporten lagts fram. Nästa steg blir att hjälpa Gävle kommuns näringslivsenhet att ta fram ett material som ska presenteras för intressenter som kan bygga och driva växthuset. Redan innan slutrapporten har potentiella intressenter hört av sig.
- Det här är en av många bra möjligheter för Gävle att etablera ny verksamhet, säger Håkan Jönsson.
Han nämner också arbetslösheten i Gävle och att ett växthus skulle generera ungefär 200 arbetstillfällen till att börja med, arbeten som inte kräver hög utbildning.
Innan en etablering kan ske måste mark köpas in, detaljplanen ändras, anslutningar till VA, elnät och så vidare beredas. Det innebär att en etablering kan ske först om några år.

Bakgrund
Det var 2016 som ett samarbetsavtal mellan 13 parter tecknades. Samarbetet handlade om att producera grönsaker och fisk, skapa attraktiva livsmiljöer, att bidra till lokal och regional utveckling och att stärka samverkan mellan näringsliv och akademi. De som skrev på var Kraftringen Energi AB, Gävle Energi AB, Härnösands kommun, Bjuvs kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet, E.On Sverige AB, ESS AB, Oskarshamns kommun, Malmö stad, Ramböll Sverige AB, Veolia Sverige, Ljusdals kommun samt Hofors kommun.
2018 fick Gävle Energi i uppdrag av Gävle kommun uppföra ett klimatcenter för att öka kunskapen om cirkulära kretslopp, klimatförändringar, teknikutveckling och grön arbetsmarknad. Uppdraget vidgades och mynnade ut i en utredning kring ett kommersiellt växthus.
Eftersom fokus varit kretslopp och energianvändning har övervägande delen av projektarbetet bedrivits inom Gävle Energi med Håkan Jönsson, vd för Gävle Energi, i gruppen.

Läs mer här.

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare