Företagstjänster Mina sidor

Energibranschen attraktiv arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutet har kartlagt energibranschen och jämfört med andra branscher. Undersökningen visade att energibranschen är en mycket bra arbetsgivare sett ur ett medarbetarperspektiv.

Fortum Sverige får tredje högsta betyg av alla som deltagit i mätningarna men Gävle Energi ligger inte långt efter.
- Våra egna medarbetarundersökningar har visat en stolthet bland medarbetarna, så vi är inte överraskade, säger Helena Helling, HR-chef på Gävle Energi.

Energibranschen har mycket höga värden på AVI (Attraktiv Arbetsgivarindex). Det som branschen är riktigt bra på är bland annat:
Få långtidssjukskrivna
Lite korttidssjukfrånvaro
Få antal anställda per chef
Hög andel tillsvidareanställningar
Jämställda karriärmöjligheter
Få som slutar

När det gäller antalet som slutar hos oss ligger vi betydligt bättre till än branschen i övrigt. Det innebär alltså att våra anställda trivs.

Vi har också mycket lägre sjukfrånvaro än genomsnittet och har nästan bara heltidstjänster.

- Det är väldigt höga siffror men vi kan alltid bli bättre, konstaterar Helena Helling.

I mätningen ingick ett femtontal av Energiföretagens medlemsföretag vilket betyder att ungefär 5 000 medarbetare hamnat i databasen.

Läs mer om undersökningen hos Nyckeltalsinstitutet och Energibranschen.

 

 

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare