Företagstjänster Mina sidor

Klimatsmart från start

Med helt nybyggd skola tar Prolympia de första stegen mot Gävles klimatsmartaste skola. Gävle Energi hjälper dem på traven. 

De 650 eleverna har precis kommit tillbaka från sommarlovet. Mycket kommer att bli nytt för dem. Skolan är helt ny och ligger numera på ”rätt” sida om vägen, nära till alla idrottsarenor. Nytt är också att både elever och lärare ska bli mer miljömedvetna.

För att göra det möjligt har lärarna fått sitta i skolbänken och lära sig vilka verktyg som finns. Den som hållit i pekpinnen, eller rättare sagt rättesnöret, är Gävle Energis energipedagog, Samuel Costa Nordvall.
- Vi har ett uppdrag från våra ägare om att sprida kunskap om klimatet och miljön. Vad kan ni göra och hur kan vi hjälpa er? undrar Samuel.
Samuel får lärarna att tänka efter och fundera över vilken information som fungerar för barnen. Han visar glitterplast från en konfettibomb som han hittade nära ett vattendrag och berättar hur den på bara några år bakas in i näringskedjan, han berättar att de största plastbovarna är engångsartiklar, påsar, konstgräs, däck och textilier. Men hur är det? Plockar lärarna upp plast som de hittar i naturen? En del svarar ja, andra nej.
- Plockar jag inte upp är jag då medskyldig till nedskräpningen, har jag ett ansvar?, säger Samuel retoriskt.

 

Läroplanen

Det står i läroplanen att lärare och elever ska jobba för en hållbar utveckling men vad innebär det? Samuel berättar lite om FNs 17 globala mål för ett hållbart samhälle. Han berättar också om den senaste klimatforskningen innan han låter alla lärare fylla i klimatkontot. Det är mycket att ta in, mycket att fundera över och ta ställning till.
Att det blev just Prolympia som Gävle Energi samarbetar med har flera olika anledningar.
- Vi har krav på oss från kommunen om att sprida kunskap om klimathotet. Vi kan nå våra kunder men vi vill nå fler. Prolympia är ett bra exempel och nu gör de en nystart. De finns också i ett område där vi redan är aktörer, inte minst genom multisportarenan. Vi vill ge barnen bra förutsättningar att bli klimatsmarta, säger Malin Eriksson, marknads- och kommunikationschef på Gävle Energi.

 

Sopsortering

Mårten Sohlberg, biträdande rektor för Prolympias fritids, fritidsklubb och förskola, berättar att Gävle Energi varit med i dialogen under byggnationen.

- Vi har bland annat förändrat sopsorteringen för att ge eleverna rätt förutsättningar. Vi vill få barnen och de vuxna att ändra förhållningssätt. Nu får vi den hjälpen och det stödet. Samuels genomgång gör att man synar sig själv.
Både lärare och elever kommer under läsåret att få göra studiebesök på kraftvärmeverket Johannes, på Gavlehov och andra ställen för att förstå kretsloppet bättre. Samuel kommer också att besöka klasserna flera gånger för att informera om energispartips och berätta mer om klimathotet.


Vill du testa din egen klimatpåverkan? Gör testet här.

 

 

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare