Företagstjänster Mina sidor

Miljön lika viktig då som nu

I personaltidningen Kontakten, nummer 2 år 1998, skrev miljösamordnare Inger Lindbäck en krönika. Nästan 20 år har gått men krönikan är lika aktuell idag som den var då.

Inger jobbar fortfarande med miljöfrågor men idag är hon affärschef för energiproduktion och vice vd för Gävle Energi samt vd för Gävle Kraftvärme.
Här kommer hennes krönika i repris.

Energi och miljöpåverkan hänger det ihop? Ja, det gör det även om vi kanske inte tänker på det. All energiproduktion påverkar miljön på ett eller annat sätt. Tankarna blir kanske tydligare om vi pratar om kärnkraft, förbränning, utbyggnad av vattenkraft osv. Det kan handla om föroreningar till luft, men även om hur vi utnyttjar jordens resurser och hur vi riskerar att förorena mark och vatten. Ett tydligt exempel kan vara att över 50 % av koldioxidutsläppen i världen beror på energiproduktionen.
Frågan är då vad vi kan och ska göra?

Vi måste orka vara långsiktiga i vårt miljöarbete
Om vi menar allvar med vårt miljöarbete måste vi tänka framåt och orka vara långsiktiga. Miljötänkandet finns som en del i vår affärsstrategi och om vi arbetar aktivt med dessa frågor kan det bli en bra affär både på kort och lång sikt. Miljöarbetet får inte bara bli några vackra ord. Det handlar om att göra det vi säger. Miljö i stort och smått. En viktig uppgift är att skapa en helhetssyn när det gäller energi och miljö. Vilka energisystem ska vi ha i framtiden? Om vi kan minska vår konsumtion av energi minskar vi också påverkan på miljön. Vi måste vara delaktiga i utvecklingen av nya energisystem, anpassade och i samverkan med omgivningen. Vi har en mycket viktig, om än ibland motsägande, roll i att hjälpa företag och privatpersoner med energieffektiviseringar. Ett bra arbete här kommer troligen att leda till nya affärsmöjligheter.

Vi påverkar vår miljö på flera sätt
Det är inte bara i själva energiproduktionen vi påverkar miljön. Allt vi gör runtomkring för att förse våra kunder med energi har också en påverkan. Hur tar vi oss till olika ställen i jobbet, till kurser och så vidare? Hur använder vi material och vilka material använder vi? För att bygga för framtiden måste vi tänka efter nu och även ställa miljökrav vid upphandling! Kan vi använda det vi har effektivare? Datorerna och det papperslösa samhället vart tog det vägen? Var 14:e dag rullar det iväg 14 stycken 190 liters kärl med kontorspapper till återvinning från kontoret i Gävle! Kanske inte det största miljöproblemet men ändå något att fundera över. I miljöarbetet som i mycket annat gäller ”många bäckar små……”.

Möta framtiden väl rustade
Ett sätt att tydliggöra miljöfrågorna och få en struktur på dem är att arbeta med miljöledningssystem. Med den viktiga roll vi har i dessa frågor samt för att möta framtiden väl rustade har Gävle Energi startat ett kvalitets- och miljöarbete.
Vi är en viktig länk i kommunernas Agenda 21 arbete för att uppnå en hållbar utveckling. ”Resurser ska brukas utan att förbrukas”. Allt handlar ju faktiskt om hur vi vill leva och vad vi vill lämna efter oss, så nog är det angeläget, eller…..

Inger Lindbäck

 

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare