Företagstjänster Mina sidor

Matavfall blir biogas i Forsbacka biogasanläggning

I Ekogas biogasanläggning i Forsbacka kommer snart det matavfall som samlas in i regionen att produceras till biogas. Biogasanläggningen byggdes upp under 2016 intill komposteringsanläggningen Mullbacka. Nu återstår endast ett par delar innan driftstarten i slutet av april. 

Anläggningen kommer att kunna producera biogas som motsvarar förbrukning till 1700 biogasbilar som kör 2000 mil per år. Det i sin tur minskar koldioxidutsläppet med 4400 ton per år.

Produktionen

För produktionen av biogas kommer man att använda torrötningsteknik, vilket betyder att man använder torrt matavfall med låg vattenhalt. I den stora rötkammaren ska materialet mycket långsamt brytas ner, vilket kan ta ända upp till 30 dagar. En viktig faktor för processen är att hålla konstant temperatur i rötkammaren. 

Av det som blir över efter produktionen tillverkas biogödsel och komposteringsjord till de ekologiska jordbruken i regionen. 

När den nya biogasanläggningen är igång med produktionen behöver vi inte längre köpa in naturgas för att fylla Gävles behov av biogas.

Du bidrar när du sorterar matavfall

Den nya anläggningen är en viktig insats för minskad klimatpåverkan och vi kommer närmare målet att Gävle kommunkoncerns transporter ska vara fossilfria år 2020. Det kan du tänka på när du sorterar ditt matavfall. Tillsammans är vi med och bidrar till en renare luft åt oss själva och för en hållbar framtid.

 

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare