Företagstjänster Mina sidor

Vi renoverar fjärrvärmenätet runt Bergsgatan

Fjärrvärmenätet längs delar av Bergsgatan, Baldersgatan och Bobergsplan ska föryngras och förbättras. Vecka 19 sätter vi igång arbetet och beräknar att det blir klart i september.

Rören är gamla och vi behöver därför byta ut dem till nya så att vi kan fortsätta leverera klimatsmart och pålitlig fjärrvärme.

Medan vi gräver i gatorna behöver vi stänga av ett av två körfält. Det gör att framkomligheten för bilar och bussar blir påverkad. Gång- och cykeltrafikanter kommer däremot att kunna ta sig fram näst intill som vanligt.

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare