Företagstjänster Mina sidor

Energiskattehöjning på el

I enlighet med energiöverkommelsen från 2016 så har Riksdagen beslutat att höja energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag. Höjningen träder i kraft den första juli i år.

Den höjning som avses är energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag. Höjningarna sker dels 1 juli 2017 och dels 1 januari 2019.

Den 1 juli i år höjs energiskatten med 3 öre/kWh och den totala skatten blir då 40,63 öre/kWh inkl. moms (32,5 öre/kWh exkl. moms).

Den 1 januari 2019 höjs skatten ytterligare med 1,2 öre/kWh.

Däremellan indexuppräknas skatten som tidigare vid varje årsskifte.

Skattehöjningen ska finansiera en sänkning av effektskatten på kärnkraft samt sänkning av fastighetsskatten på vattenkraftanläggningar.

Avdraget för kunder inom hushålls- och tjänstesektorn är fortfarande 9,6 öre/kWh inom vissa kommuner i norra Sverige.

*Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, överenskommelsen i sin helhet finns att läsa här:

www.regeringen.se/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf

 

 

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare