Företagstjänster Mina sidor

50 år med klimatsmart fjärrvärme

Kustbevakningen har gjort det. Gavlehovshallen har också gjort det liksom Fjärran Höjderbadet, de flesta bostadsrättsföreningar och villaägare. Till och med sittpuffarna på Börsplan har anslutit sig.

Listan på fjärrvärmens alla användningsområden är lång. Tack vare fjärrvärmen går det att spela fotboll på gröna planer fast det snöar och det går att gå över Stortorget vintertid utan att halka.

Bekvämt och superenkelt
Det handlar om miljövänlig fjärrvärme på ett bekvämt och superenkelt sätt. Det behövs ingen ansträngning, inget underhåll. Du behöver inte ens ägna ditt miljöengagemang en enda tanke. Är du bara ansluten till fjärrvärmenätet sköter Gävle Energi servicen 24 timmar om dygnet.

Renare luft i Gävle
Gävle Energi har ett av de mest effektiva fjärrvärmesystemen i landet. Innan fjärrvärmenätet började byggas i Gävle 1967, alltså för 50 år sedan, hade alla hus sin egen värmepanna som eldades med olja eller ved. Kalla vinterdagar kunde det ligga ett tjockt moln av rök över staden. Men i takt med att fjärrvärmen byggdes ut försvann skorstenarna och röken. Luften i Gävle blev betydligt renare.

Restvärme från industrin
Värmen i fjärrvärmenätet kommer dels från Gävle Energis kraftvärmeverk, Johannes, där vi eldar restprodukter från skogen och trä som lämnats till återvinning. Resten av värmen kommer från Bomhus Energi och privatägda BillerudKorsnäs pappersbruk som eldar bark och andra restprodukter från skogen. Båda anläggningarna får stora mängder värme som restprodukt. Den värmen stoppar vi in i fjärrvärmenätet i stället för att vädra ut den som rökgaser. Till och med rökgaserna kyls och värmen återvinns.

Bidra till en bättre miljö
Det här är bra för miljön. Dels för att vi inte släpper ut giftiga rökgaser men också för att kraftvärmeverken drivs med biobränsle, alltså helt fossilfritt. Men det behöver du inte tänka på. I och med att du har fjärrvärme bidrar du till en bättre miljö utan att anstränga dig det minsta. Det tycker vi är bra.

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare