Företagstjänster Mina sidor

Konsumenträtt

Läs mer om dina rättigheter som konsument. Här har vi samlat blandad information som kan vara till hjälp.

 

Vår kundservice hjälper dig med alla sorters kundärenden och oavsett vad ärendet gäller så rekommenderar vi att kontakta dem i första hand. Om du sedan fortfarande skulle känna dig missnöjd över hur vi hanterat ditt ärende, eller anser dig blivit illa behandlad av oss, så ska du givetvis få framföra din åsikt vidare. Här finns bra information om var du då kan vända dig.

 

Kundservice

Hos kundservice får du snabb hjälp med att kontakta rätt person på Gävle Energi som bäst kan hjälpa dig med ditt ärende.

Här hittar du kontaktuppgifter till vår kundservice.

 

Ångerrätt

Efter att vi har skickat avtalsbekräftelsen till dig har du alltid 14 dagars ångerrätt. Kontakta vår kundservice om du vill ångra dig eller använd konsumentverkets blankett. Mer information om distansavtalslagen hittar du på konsumentverkets webbsida här.

Kundservicechef

Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med hur du blivit behandlad av vår kundtjänst, finns en kundservicechef att vända sig till i andra hand. Kundservicechefen kan hjälpa dig med frågor, klagomål, synpunkter och även bistå med hjälp att ta eventuella frågor vidare externt.

Gävle Energis kundservicechef:
Ove Nilsson
Telefon: 026-17 85 27
E-post: ove.nilsson@gavleenergi.se

  

Se våra avtalsdokument

Om du vill se våra avtalsdokument, klicka här.

Läs hur vi behandlar personuppgifter och lagrar data.

Extern hjälp

I tredje hand så kan du givetvis ta din fråga vidare till en extern part. Det finns en rad myndigheter och instanser som hjälper dig med rådgivning och omprövning utifrån gällande konsumentlagstiftning.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

En självständig byrå som ger information, råd och vägledning i energifrågor och gör detta kostnadsfritt. Vi rekommenderar att du talar med Konsumenternas energimarknadsbyrå om du är missnöjd med något som Gävle Energi beslutat.
www.energimarknadsbyran.se

 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig för hjälp i olika konsumenttvister. Denna statliga myndighet prövar ditt ärende opartiskt och kostnadsfritt.
www.arn.se

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet. De tar emot dina synpunkter angående till exempel el- och fjärrvärmemarknaden. De inspekterar bland annat våra nätavgifter, såsom anslutningsavgifter och vår leveranskvalitet.
www.ei.se

 

Marknadsdomstolen

Om du anser att marknadsföring från vår sida inte har gått rätt till, så finns Marknadsdomstolen. Vänd dig hit för att få hjälp med frågor eller att pröva ett fall som gäller felaktig marknadsföring.
www.marknadsdomstolen.se

 

Kommunala konsumentvägledare

Kommunen bistår i regel med rådgivare som är kostnadsfria, opartiska och kan ge dig råd angående något Gävle Energi beslutat om. Vi rekommenderar att du kontaktar din kommun och frågar efter deras konsumentvägledare.

 

Energirådgivare

Hos din kommun kan du få oberoende energirådgivning. På Energimyndighetens sida hittar du energirådgivaren för din kommun.
www.energimyndigheten.se

 

Mer information 

Här hittar du mer information om allmän konsumenträtt och energimarknadens konsumenträtt.

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen

Energiföretagen Sverige

Energimyndigheten

Konsumentverket

 

Tillbaka 

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare