Företagstjänster Mina sidor

Vad gör vi för Gävle?

För Gävle Energi är frågor om hållbarhet helt integrerade i den normala affärsverksamheten och det dagliga arbetet. Följ länkarna nedan för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Miljövärden och rapporter

  • Miljövärden

    Miljöpåverkan redovisas med tre olika värden: resursanvändning, klimatpåverkan och andelen fossilt bränsle i produktionen.

  • Miljörapporter

    Här hittar du våra senaste miljörapporter sedan två år tillbaka. Alla filer är pdf:er och öppnas i nytt fönster. 

  • Vi är ISO-certifierade

    Gävle Energi AB, med dotterbolagen Gävle Kraftvärme AB, Gävle Energisystem AB och Bionär Närvärme AB är sedan hösten 2006, miljö- och kvalitetscertifierade.

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare