Företagstjänster Mina sidor

Miljöprojekt

Vi arbetar långsiktigt för att utveckla och stärka våra hållbarhetsfrågor och tar ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Bomhus Energi 

Bomhus Energi AB

2013 invigdes en unik gemensam satsning av Gävle Energi AB och BillerudKorsnäs AB. Det nya biokraftvärmeverket på BillerudKorsnäs fabriksområde eldas med biobränsle som ersätter fossil olja. Det fossila koldioxidutsläppet minskades därmed med 60 000 ton per år, vilket är den enskilt största miljöbesparingen i regionen . Biokraftvärmeverket levererar ånga till BillerudKorsnäs fabrik och värme till Gävle Energis fjärrvärmenät. Dessutom produceras förnybar el. 

 


 

Bionär Närvärme 

Bionär

Våra närvärmeanläggningar är konverterade till miljöanpassade biobränslen och vi arbetar hela tiden med att ansluta nya kunder till fjärr- och närvärmenäten. Vårt arbete minskar olje- och elförbrukning i Gävleregionen. I vårt dotterbolag Bionär har vi flera mindre värmenät. De finns i Bergby, Norrsundet, Forsbacka, Hedesunda, Ockelbo, Skutskär, Älvkarleby, Söderfors, Horndal, Björklinge, Bälinge och Vänge.

Läs mer om Bionär

 


 

Förnybar elproduktion 

Källmärkt el

Gävle Energi har valt att enbart sälja el från förnybar elproduktion. Det innebär att elen är producerad med energi från vind, vatten och biobränsle. 

Gävle Energis egen elproduktion kommer från våra sju vattenkraftverk i Gavleån samt turbinen Olga i vår biokraftvärme-anläggning Johannes.

Läs mer om vår förnybara el här.

 

 


 

Elbilsprojekt 

Sedan 2008 arbetar vi med olika projekt för att främja elbilsinfrastrukturen i regionen. Genom våra samverkansprojekt Shopping Circle och ECR ökar vi kunskaperna om elbilens och laddinfrastrukturens förutsättningar och behov. På så sätt minskar vi till ett minskat klimatutsläpp inom transportsektorn.

Läs mer om ECR.

 


 

Ekogas 

Ekogas

Ekogas är namnet på den biogas som produceras vid Duvbackens reningsverk och säljs vid vår mack på Sörby Urfjäll. Ett stort antal bussar och andra fordon i Gävle drivs med biogas som både är renare, billigare och effektivare än bensin.

Lokal produktion av biogas är ett klimatsmart sätt att ta tillvara energin ur avloppsslam och annat organiskt avfall. På det sättet minskar vi användningen av fossila fordonsbränslen och minskar utsläppen av tungmetaller, kväve, sot och svaveloxid.

Läs mer om Ekogas

Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare