Företagstjänster Mina sidor

Priser och villkor

Här hittar du mer information om våra elnätsavgifter.

Från oss får du en elnätsfaktura som består av en fast och en rörlig del. Från ditt elhandelsföretag som du har valt, får du en faktura på din elanvändning.

Läs våra allmänna avtalsvillkor för privatkunder.  

Klicka nedan för att visa priser:

Elnätsavgifter 2019

Avgifterna nedan gäller från den 1 januari 2019

Inklusive moms

SäkringAbonnemang kr/årElöverföring öre/kWh
Lägenhet 1 375,00 13,75
16 A 2 865,00 13,75
20 A 4 180,00 13,75
25 A 5 680,00 13,75
35 A 6 940,00 13,75
50 A 10 310,00 13,75Avgifter för elanslutning

Avgifter för elanslutning 16 - 25 A

Avstånd till närmaste anslutningspunktAvgift (kr) inklusive momsAvgift (kr) exklusive moms
0 - 200 meter 27 625 22 100
200 - 600 meter 27 625 kr + 236,25 kr/meter 22 100 kr + 189 kr/meter
600  - 1200 meter 122 125 kr + 505 kr/meter 97 700 kr + 404 kr/meter
1200 -1800 meter 211 375 kr + 300 kr/meter 169 100 kr + 240 kr/meter
Över 1800 meter  Offert lägst 605 125 kr Offert lägst 484 100 kr


Avgifter för elanslutning 35 - 63 A

Avstånd till närmaste anslutningspunktAvgift (kr) inklusive momsAvgift (kr) exklusive moms
35 - 63 A (zon 1: tom 200 meter) 47 500 38 000
35 - 63 A (zon 2: 200 -  400 meter) 81 250 65 000
35 - 63 A (zon 3: 400 -  600 meter) 115 000 92 000
35 - 63 A (zon 4: längre än 600 meter) Offert Offert

 

Tillämpningsbestämmelser

Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till nörmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt.

Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark.

Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i ovanstående priser.

Mer information finns att läsa i Tillämpningsbestämmelserna under dokument.

 

Avgifter för elanslutning över 63 A 

Vid säkrings-, effekt och högspänningsabonnemang över 63 A, var vänlig och kontakta oss för offert.

Ersättning för mikroproduktion

Ersättning för mikroproduktion 

0,4kV Max 100A.

  Inkl. moms
Öre/kWh 5,375

Abonnemangs- och elöverföringsavgift

Abonnemangs- och elöverföringsavgifterna skulle kunna liknas vid en form av transportkostnad. Du får betala en avgift för att den el du köper ska transporteras via elnätet fram till din bostad.

Det är elnätsföretaget som äger och underhåller elnätet. Därför är den här avgiften också beroende av var du bor eftersom avgifterna är olika i olika delar av landet.

Myndighetsavgifterna 

I abonnemangsavgiften ingår från och med 1 januari 2009 de så kallade myndighetsavgifterna. De är beslutade av Sveriges Riksdag och är desamma oberoende av vilket elbolag du väljer. 

Myndighetsavgifterna är till för att täcka statens kostnader för:

  • elsäkerhet (elsäkerhetsavgift)
  • planering av energiförsörjningen i kristid (elberedskapsavgift)
  • bevakning av skäligheten i nätavgiften (elövervakningsavgift)
Gävle Energi logo

Gammal webbläsare

Upplev webben säkrare och snabbare med en ny webbläsare.
Vi har optimerat Gävle Energi för morgondagens krav på tillgänglighet.
Läs mer här browser-update.org
Tips: Du surfar alltid uppdaterat med din smartphone.

Uppdatera webbläsare